Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Kế hoạch 92/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017
Báo số 96/BC-UBND Tình hình triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Quý I năm 2017
Kế hoạch 97/KH-UBND Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2017
Kế hoạch 112/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính về kiểm tra công tác chi trả, bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Kế hoạch 104/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội
92/TB-UBND Về việc hoãn làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Vũng Áng II
Kế hoạch 71/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Việt - Lào
Thông báo số 78/GM-UBND Hoãn họp theo Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh về việc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch 75/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Thương mại Công nghiệp và Lao động thuộc Hội đồng lập pháp Quốc gia Thái Lan
Báo cáo 487/BC-UBND Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Thông báo 08/TB-UBND Về thời gian nghỉ Tết Âm Lịch năm 2017
Thông báo 23/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017
Kế hoạch số 19/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
Thông báo số 18/TB-UBND Điều chỉnh thời gian Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Kế hoạch số 08/GM-UBND Đón và làm việc với Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh
Thông báo số 489/TB-UBND Hoãn Hội nghị trực tuyến Ngành Thông tin và Truyền thông (Theo Giấy mời số 482/GM-UBND ngày 23/12/2016)
Thông báo số 481/TB-UBND V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2016; Hiêp đồng giao nhận quân và huấn luyện DBĐV năm 2017
Quyết định 3605/ QĐ-UBND ngày 14/12/2016 Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức công chức năm 2016
Thông báo 470/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016
Thông báo 468/TB-UBND Hoãn tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước"Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 8

ĐĂNG NHẬP