Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo số 108/TB-UBND V/v thay đổi thời gian họp nghe báo cáo kết quả tổng hợp các vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai khi thực hiện dự án đầu tư
Thông báo 125/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa hè,Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Phương án số 1907/PA-UBND Khoanh vùng cách ly, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Khu B và triển khai cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BVĐKKV Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Kế hoạch 96/KH-UBND Thực hiện " Năm dân vận khéo" 2020
Kế hoạch 66/KH-UBND Đón tiếp Đại biểu và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Kế hoạch 30/KH-BCĐ389 Phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
Thông báo 49/TB-UBND Hoãn họp nghe báo cáo thanh tra, kiểm tra, xử lý đất đai tại KDL Xuân Thành và việc xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Thông báo 46/TB-VP Phân công CBCCVCLĐ trực Tết Âm Lịch năm 2020
Thông báo 08/TB-UBND Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020
Kế hoạch 451/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Kế hoạch 449/KH-UBND Tập huấn quản trị hệ thống và hướng dẫn sử dụng phần mềm thuộc dự án Xây dựng hệ thống liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/ Hưởng mai táng phí
Kế hoạch 446/KH-UBND Tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo số 467/TB-UBND Hoãn họp đối thoại với người khiếu nại (tại Giấy mời số 457/GM-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh)
Kế hoạch 391/KH-UBND Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 344/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
Thông báo 362/TB-UBND Thay đổi thời gian Họp Hội đồng xét tặng “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”
350/GM-UBND Về việc hoãn họp soát xét quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Đa Quốc gia
Thông báo 323/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian họp triển khai thực hiện Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet
Thông báo 298/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
Thông báo 323/TB-UBND ngày 11/9/2019 Về việc thay đổi thời gian họp triển khai thực hiện Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet

ĐĂNG NHẬP