Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 159/TB-UBND Hoãn kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH & CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Kế hoạch 158/KH-UBND Đón tiếp các Đoàn khách quốc tế về dự Lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2017
Thông báo số 137/TB-UBND Về việc nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
Thông báo 339-TB/TU về việc hoãn Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tinh
Thông báo số 136/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 04/2017
Kế hoạch số 123/KH-UBND Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch 118/KH-UBND Tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2017
Kế hoạch 124/KH-UBND Tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị do ADB tài trợ
Thông báo 119/TB-UBND V/v thời gian làm việc mùa hè, nghỉ Lễ Gỗ Tổ Hùng Vương
Kế hoạch 116/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn tìm hiểu thực tế Dự án "Dịch vụ hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị" vay vốn ADB, - Hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 115/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Kế hoạch 92/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017
Báo số 96/BC-UBND Tình hình triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Quý I năm 2017
Kế hoạch 97/KH-UBND Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2017
Kế hoạch 112/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính về kiểm tra công tác chi trả, bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Kế hoạch 104/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội
92/TB-UBND Về việc hoãn làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Vũng Áng II
Kế hoạch 71/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Việt - Lào
Thông báo số 78/GM-UBND Hoãn họp theo Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh về việc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch 75/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Thương mại Công nghiệp và Lao động thuộc Hội đồng lập pháp Quốc gia Thái Lan

ĐĂNG NHẬP