Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 267/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lớp đào tạo bồi dưỡng của Trung ương Đảng
Thông báo số 307/TB-UBND Về việc hoãn họp Ủy ban nhân dân tỉnh theo Giấy mời số 303/GM-UBND ngày 02/8/2018
Lich công tác Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo số 290/GM-UBND Hủy cuộc họp theo Giấy mời số 282/GM-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Thể lệ số 65/TB-BTC Liên hoan Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 cấp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An
Kế hoạch 245/KH-UBND Triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 280/KH-UBND Dâng hương, thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
Kế hoạch số 279/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Kế hoạch 271/KH-UBND Đón và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Thông báo số 269/TB-UBND Hoãn Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu tỉnh Hà Tĩnh (Giấy mời số 268/GM-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh)
Thông báo số 238/TB-UBND Về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018
Kế hoạch số 209/KH-UBND Làm việc với Đoàn Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA)
Kế hoạch số 252/KH-UBND Đón và làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Thông báo 250/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 247/GM-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo 230/TB-UBND Điều chỉnh thời gian Họp nghe báo cáo chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Theo Giấy mời số 229/GM-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh)
Thông báo 221/TB-UBND Về việc điều chỉnh trang phục dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc theo Giấy mời số 212/GM-UBND ngày 04/6/2018
Kế hoạch số 178/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chỉ thị số 09/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa Hè Thu 2018
Thông báo 169/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Thông báo số 167/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

ĐĂNG NHẬP