Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Báo cáo theo Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 26/6/2017 Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 241/TB-UBND V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 238/GM-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh
Kế hoạch 215/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kế hoạch 234/KH-UBND Làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư
Kế hoạch số 195/KH-UBND Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017”
Thông báo số 188/TB-UBND Thay đổi thời gian kiểm tra tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường tại huyện Thạch Hà
Thông báo 183/TB-UBND Kế hoạch đón tiếp đại biểu và Tổ chức Hội nghị Phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát
Kế hoạch 182/KH-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
Kế hoạch 153/KH-UBND Đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (mùa khô năm 2016-2017)
Thông báo 151/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp bổ cứu các giải pháp ổ định chăn nuôi lợn
Kế hoạch 149/KH-UBND Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 166/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế
Thông báo 159/TB-UBND Hoãn kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH & CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Kế hoạch 158/KH-UBND Đón tiếp các Đoàn khách quốc tế về dự Lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2017
Thông báo số 137/TB-UBND Về việc nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
Thông báo 339-TB/TU về việc hoãn Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tinh
Thông báo số 136/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 04/2017
Kế hoạch số 123/KH-UBND Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch 118/KH-UBND Tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2017
Kế hoạch 124/KH-UBND Tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị do ADB tài trợ

ĐĂNG NHẬP