Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo số 412/GM-UBND V/v thông báo hoãn họp theo Giấy mời số 409/GM-UBND làm việc với Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II
Kế hoạch số 411/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kế hoạch số 408/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Kế hoạch số 406/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
Thông báo 326/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
Kế hoạch 324/KH-BCĐ Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Kế hoạch 323/KH-UBND Tổ chức Lễ Công bố "Hoàng hoa sứ trình đồ" là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Kế hoạch 321/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 392/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian làm việc với Đoàn công tác Học viện Quốc phòng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch 388/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc Phòng (Thay thế kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh)
Kế hoạch số 387/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc phòng
Thông báo số 366/TB-UBND Hoãn họp nghe báo cáo đánh giá tổng thể về Dự án Chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà
Thông báo 267/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lớp đào tạo bồi dưỡng của Trung ương Đảng
Thông báo số 307/TB-UBND Về việc hoãn họp Ủy ban nhân dân tỉnh theo Giấy mời số 303/GM-UBND ngày 02/8/2018
Lich công tác Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo số 290/GM-UBND Hủy cuộc họp theo Giấy mời số 282/GM-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Thể lệ số 65/TB-BTC Liên hoan Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 cấp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An
Kế hoạch 245/KH-UBND Triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 280/KH-UBND Dâng hương, thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
Kế hoạch số 279/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

ĐĂNG NHẬP