Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Kế hoạch 75/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Thương mại Công nghiệp và Lao động thuộc Hội đồng lập pháp Quốc gia Thái Lan
Báo cáo 487/BC-UBND Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Thông báo 08/TB-UBND Về thời gian nghỉ Tết Âm Lịch năm 2017
Thông báo 23/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017
Kế hoạch số 19/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
Thông báo số 18/TB-UBND Điều chỉnh thời gian Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Kế hoạch số 08/GM-UBND Đón và làm việc với Nhóm Tư vấn Phát triển Bền vững Hà Tĩnh
Thông báo số 489/TB-UBND Hoãn Hội nghị trực tuyến Ngành Thông tin và Truyền thông (Theo Giấy mời số 482/GM-UBND ngày 23/12/2016)
Thông báo số 481/TB-UBND V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2016; Hiêp đồng giao nhận quân và huấn luyện DBĐV năm 2017
Quyết định 3605/ QĐ-UBND ngày 14/12/2016 Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức công chức năm 2016
Thông báo 470/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016
Thông báo 468/TB-UBND Hoãn tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước"Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 8
Kế hoạch 452/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư Cộng hoà liên bang Đức
Kế hoạch số 441/KH-UBND V/v đón và làm việc với Đoàn công tác Viện Đào tạo Bruckner (Công hòa liên bang Đức)
Kế hoạch 435/KH-UBND Đón tiếp Đoàn công tác cứu trợ lũ lụt
Kế hoạch 431/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành hai Ủy ban hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Kế hoạch 398/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch 413 của UBND tỉnh Đón và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam và Đoàn Tổng Lãnh sứ quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng
Kế hoạch 387/KH-UBND Phối hợp trao quà cứu trợ của Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon tại tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 382/KH-UBND Phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiên Chương trình truyền hình trực tiếp

ĐĂNG NHẬP