Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Chương trình số 422/CT-UBND Tham quan nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân
Kế hoạch số 420/KH-UBND Tổ chức: Lễ kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ và đón nhân huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; gặp mặt các đồng chí sỹ quan cấp tướng là con em, dâu rể quê hương Hà Tĩnh và Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2 (từ ngày 14 đến ngày 16/12/2018) tại tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 419/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
Kế hoạch số 480/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về Cảng Vũng Áng 1, 2, 3
Kế hoạch số 397/KH-UBND Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019)
Kế hoạch số 449/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào
Kế hoạch số 433/KH-UBND Đón tiếp Đoàn công tác Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom, vương quốc Thái Lan
Kế hoạch số 422/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Kế hoạch số 421/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Thông báo số 412/GM-UBND V/v thông báo hoãn họp theo Giấy mời số 409/GM-UBND làm việc với Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II
Kế hoạch số 411/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kế hoạch số 408/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Kế hoạch số 406/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
Thông báo 326/TB-UBND Về thời gian làm việc mùa đông
Kế hoạch 324/KH-BCĐ Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Kế hoạch 323/KH-UBND Tổ chức Lễ Công bố "Hoàng hoa sứ trình đồ" là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Kế hoạch 321/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo 392/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian làm việc với Đoàn công tác Học viện Quốc phòng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch 388/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc Phòng (Thay thế kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh)
Kế hoạch số 387/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc phòng

ĐĂNG NHẬP