Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 92/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 89/GM-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh
Giấy mời số 91/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Giấy mời số 90/GM-UBND Họp nghe báo cáo công tác quản lý, khai thác các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh
Giấy mời số 89/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
Giấy mời số 88/GM-UBND Tham dự Lớp tập huấn chuyên sâu công tác tôn giáo
Giấy mời số 87/GM-UBND Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn
Giấy mời số 86/GM-UBND Kiểm tra thực địa và làm việc liên quan đến mỏ cát thôn Tân Thắng, xã Sơn Tân và các mỏ đá ở xã Vượng Lộc
Giấy mời số 84/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng
Thông báo 174/TB-VP V/v điều chỉnh thời gian họp theo Giấy mời số 75/GM-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh
Giấy mời số 83/GM-UBND Họp nghe kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các nội dung tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Giấy mời số 79/GM-UBND Làm việc để nghe Công ty Liên doanh Conch Kawasaki trình bày phương án đầu tư Dự án xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt rác và sản xuất điện năng
Giấy mời số 78/GM-UBND Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
Giấy mời số 77/GM-UBND Dự họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Biên bản Hội đàm cấp cao giữa Hà Tĩnh với các tỉnh: Khăm Muộn, Bô Ly Khăm Xay (Lào)
Giấy mời số 76/GM-UBND Họp nghe rà soát, giải pháp thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững
Giấy mời số 75/GM-UBND Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
Giấy mời số 74/GM-UBND Kiểm tra một số hạng mục Dự án và làm việc với Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Giấy mời số 73/GM-UBND Họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng
Giấy mời số 72/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Giấy mời số 71/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH SHD Müggenburg GMhB
Giấy mời số 70/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP