Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 217/GM-UBND Thay đổi thời gian họp thống nhất tham mưu Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Kỳ Lâm
Giấy mời số 210/GM-VP Họp thống nhất tham mưu Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn,Kỳ Lâm
Giấy mời số 114/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018
Giấy mời số 113/GM-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Đi kiểm tra GPMB Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) địa bàn các huyện: Can Lộc, Đức Thọ và kiểm tra tuyến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân phục vụ thi công cầu Cửa Hội
Giấy mời số 110/GM-UBND Dự tiệc chiêu đãi các doanh nghiệp về tham dự Hội thảo kết nối các doanh nghiệp đầu tư, cung cấp, sử dụng nguyên, vật liệu, sản phẩm của công nghiệp gang thép
Giấy mời số 108/GM-UBND Làm việc để nghe kết quả đánh giá và đề xuất vị trí quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê
Giấy mời số 107/GM-UBND Làm việc với Hội Khoa học Kinh tế tỉnh
Giấy mời số 106/GM-UBND Họp nghe kết quả xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ tại phường Tân Giang và tiến độ xử lý một số nội dung tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Giấy mời số 104/GM-UBND Kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo nông thôn mới và UBND huyện Đức Thọ về đẩy mạnh triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh và phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa
Giấy mời số 105/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 103/GM-UBND Dự Hội thảo kết nối các doanh nghiệp đầu tư, cung cấp, sử dụng nguyên, vật liệu, sản phẩm của công nghiệp gang thép
Giấy mời số 102/GM-UBND Kiểm tra, xử lý vướng mắc giữa Dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân, thuộc dự án BIIG2 với các Dự án Tuyến đường dây 35kV và Tuyến ống cấp nước huyện Nghi Xuân
Giấy mời số 99/GM-UBND Họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Giấy mời số 97/GM-UBND Làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam
Giấy mời số 96/GM-UBND Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO và các hộ dân có liên quan để xác định giá tài sản trên khu đất thu hồi dự án tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời số 95/GM-UBND Về việc thay đổi thời gian Làm việc theo giấy mời số 79/GM-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh
Giấy mời số 94/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Giấy mời số 93/GM-UBND Họp nghe báo cáo và thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Thông báo 92/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 89/GM-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh
Giấy mời số 91/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

ĐĂNG NHẬP