Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 188/GM-UBND Họp rà soát giải quyết các nội dung tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh
Giấy mời số 185/GM-UBND Họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến giáo dục và Đào tạo
Thông báo 186/TB-UBND Hoãn, điều chỉnh nội dung làm việc nghe kết quả xử lý một số nội dung liên quan đến khoáng sản
Giấy mời số 184/GM-UBND Làm việc nghe kết quả xử lý một số nội dung liên quan đến khoáng sản
Giấy mời số 183/GM-UBND Làm việc nghe kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tồn đọng lĩnh vực đất đai
Giấy mời số 182/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ thực hiện các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Kế hoạch 151/KH-UBND Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời số 180/GM-UBND Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh THPT năm học 2019-2020
Giấy mời số 179/GM-UBND Dự làm việc vơi Hội thơ Đường luật Việt Nam
Giấy mời số 178/GM-UBND Kiểm tra thực địa và làm việc liên quan đến các khu đất Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị giao cho Ban BQL KKT tỉnh và Công ty CP tập đoàn Hà Mỹ Hưng
Kế hoạch 177/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn STEAG, Cộng hoà Liên Bang Đức
Giấy mời số 176/GM-UBND Họp nghe phương án cải tạo, mở rộng Kho lưu trữ tài liệu của Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
Giấy mời số 357/GM-VP Họp một số nội dung liên quan đến dự án Phát triển thành phố loại II - Thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời số 173/GM-UBND Họp nghe Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lần thứ 2
Giấy mời số 172/GM-UBND Họp nghe kết quả quản lý, sử dụng đất Quốc phòng trên địa bàn tỉnh
Giấy mời số 171/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Giấy mời số 169/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Giấy mời số 167/GM-UBND Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Thông báo 165/TB-UBND Hoãn họp nghe Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lần thứ 2
Giấy mời số 05/GM-UBND Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019

ĐĂNG NHẬP