Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 204/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Giấy mời số 203/GM-UBND Làm việc với ngành giáo dục và nội vụ về công tác Giáo viên và một số nội dung liên quan
Giấy mời số 202/GM-UBND Về việc hoãn làm việc với UBND huyện Nghi Xuân về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Giấy mời số 201/GM-UBND Làm việc với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số cơ quan Trung ương về giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Giấy mời số 199/GM-UBND Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 06/GM-BTCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019
Giấy mời số 198/GM-BCĐ Dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thông báo 163/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019
Giấy mời số 197/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10
Giấy mời số 196/GM-UBND Họp nghe phương án vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ OSB, OKAL của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
Giấy mời số 195/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến Bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Giấy mời số 194/GM-UBND Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018
Kế hoạch 161/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tỉnh Khăm Muộn và Cục Thủy lợi - Bộ Nông Lâm nghiệp Lào
Giấy mời số 193/GM-UBND Kiểm tra thực địa và làm việc khu vực cải tạo tận thu khoáng sản
Giấy mời số 192/GM-UBND Làm việc với UBND huyện Lộc Hà về phát triển CN, TTCN
Giấy mời số 191/GM-UBND Kiểm tra, lựa chọn sản phẩm chỉ đạo điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
Giấy mời số 190/GM-UBND Làm việc với Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Giấy mời số 189/GM-UBND Họp nghe tình hình triển khai thực hiện Thông báo số 677/-TB/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giấy mời số 188/GM-UBND Họp rà soát giải quyết các nội dung tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh
Giấy mời số 185/GM-UBND Họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến giáo dục và Đào tạo

ĐĂNG NHẬP