Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 232/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ
Giấy mời số 231/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Giấy mời số 230/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Giấy mời số 230/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Giấy mời số 229/GM-UBND Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2019
Giấy mời số 227/GM-UBND Họp xem xét về đề nghị điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh; bàn phương án giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà
Giấy mời số 226/GM-UBND Tập huấn thực hiện lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương
Giấy mời số 225/GM-UBND Tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử
Giấy mời số 222/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án thực hiện xã hội hóa nạo vét, duy tu hằng năm đối với vùng nước Cảng cá Cửa Sót
Giấy mời số 221/GM-UBND Kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB phía Nam Dự án cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam và Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn Xuân Trường - Thạch Bằng)
Giấy mời số 220/GM-UBND Làm việc để thảo luận về đề xuất phương án đầu tư Nhà máy xử lý rác, phát điện
219/GM-UBND Giấy mời đi kiểm tra và nghe phương án lựa chọn nhà thầu xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do bão lũ năm 2017 gây ra
218 /GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn
Giấy mời số 214/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”
Giấy mời số 213/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Giấy mời số 212/GM-UBND Họp nghe báo cáo một số nội dung trình HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 10
Giấy mời số 211/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời số 210/GM-UBND Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh và Dự án thí điểm nhà ở xã hội phường Thạch Linh
Giấy mời số 208/GM-UBND Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương
207/GM-UBND Họp nghe báo cáo công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 và các giải pháp, chính sách giảm nghèo

ĐĂNG NHẬP