Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 259/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
Giấy mời 256/GM-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh V/v Họp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời gian tới và các Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII
Giấy mời số 258/GM-UBND Đi kiểm tra Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Giấy mời số 255/GM-UBND Kiểm tra nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ Thạch Anh tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh; việc nuôi tôm tại Khe Ngâm, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh và Khu vực quy hoạch xây dựng Dự án Khu dân cư đô thị và thương mại - dịch vụ Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên
Giấy mời số 254/GM-UBND Về việc xử lý hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tái định cư Tân Phúc Thành 2, 3 (Khu vực 6,1ha)
Giấy mời số 253/GM-UBND Làm việc với Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải
Giấy mời số 250/GM-UBND Họp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời gian tới và các Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII
Giấy mời số 251/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
Giấy mời số 247/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương
Giấy mời số 245/GM-UBND Dự Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử”
Giấy mời số 246/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
Giấy mời số 55/GM-BCĐ Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Giấy mời số 243/GM-UBND Dự Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Giấy mời số 241/GM-UBND Hội thảo Báo cáo kết quả thiết lập mô hình số trị, tính toán đánh giá xả nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh ra vùng biển Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời số 240/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2019
Giấy mời số 239/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Giấy mời số 236/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
Giấy mời số 234/GM-UBND Làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk
07/GM-BTCD Giấy mời tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
766-MH/TU Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

ĐĂNG NHẬP