Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 68/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Lễ phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam
Thông báo: 67/TB-UBND Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Giấy mời số 66/GM-UBND Kiểm tra thực địa và làm việc về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Giấy mời số 65/GM-UBND Kiểm tra, thực địa và làm việc về các nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Huy
Giấy mời số 64/GM-UBND Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Giấy mời số 62/GM-UBND Làm việc với Công ty Cổ phần cấp nước Aqua one
Giấy mời số 60/GM-UBND Dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)
Giấy mời số 59/GM-UBND Họp xem xét đề nghị trùng tu, tôn tạo di tích Chùa Chân Tiên, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
Giấy mời số 61/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Giấy mời số 58/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Giấy mời số 57/GM-UBND Làm việc với Công ty Tsuganu Solution (Nhật Bản)
Giấy mời 56/GM-UBND Kiểm tra, làm việc để xem xét phương án xử lý tài sản tại Khu xử lý rác thải xã Phù Việt, huyện Thạch Hà
Giấy mời số 55/GM-UBND Tham dự làm việc với Công ty BCG nghe báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội
Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 15/02/2019 Kiểm tra thực địa và làm việc về các nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Huy
Giấy mời số 51/GM-UBND ngày 15/02/2019 Kiểm tra thực địa và làm việc về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 14/02/2018 của UBND tỉnh Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 02/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
Giấy mời số 46/GM-UBND Họp nghe báo cáo công tác GPMB hồ chứa nước Rào Trổ
Giấy mời 45/GM-UBND Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Giấy mời 43/GM-UBND Đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và trồng cây đầu Xuân 2019

ĐĂNG NHẬP