Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 249/GM-UBND Kiểm tra DA tu bổ, tôn tạo KDT Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du và xử lý kiến nghị, đề xuất của xã Bùi La Nhân
Giấy mời số 245/GM-UBND Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Thông báo 248/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020
Giấy mời số 243/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
Giấy mời số 241/GM-UBND Họp nghe Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng
Giấy mời số 240/GM-UBND họp thảo luận về Đề án xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hà Tĩnh (DDCI)
Giấy mời số 238/GM-UBND Kiểm tra tiến độ sản xuất Hè Thu và công tác chống hạn cho cây ăn quả, cây chè
Giấy mời số 235/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giấy mời số 284/GM-UBND Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2020
Giấy mời số 226/GM-UBND Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm và khu đô thị Hồng Lam Garden Park City, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
Giấy mời số 224/GM-UBND Kiểm tra Dự án tu bổ, tôn tạo KDT Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du và xử lý kiến nghị, đề xuất của xã Bùi La Nhân
Giấy mời số 223/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh triển khai công tác thi tuyển sinh và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Giấy mời số 222/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020
Giấy mời số 221/GM-UBND Thông qua kết quả kiểm toán Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”
Giấy mời số 217/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án tổ chức sản xuất trên các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung được Nhà nước đầu tư
Giấy mời số 213/GM-UBND Họp nghe cơ chế tài chính xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Giấy mời số 212/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
214/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo Tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Giấy mời số 208/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về phương án tuyến, các giải pháp thiết kế công trình trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh
Giấy mời số 211/GM-UBND Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII (Có Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

ĐĂNG NHẬP