Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 24/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Giấy mời số 29/GM-UBND Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Giấy mời số 16/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Giấy mời số 14/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng
Giấy mời số 681/GM-UBND Hội thảo trao đổi về các nội dung tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
674 /GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)
Giấy mời số 646/GM-UBND Dự Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Giấy mời số 645/GM-UBND Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất và Phương án tưới nước vụ Xuân năm 2022
606/GM-UBND Họp nghe báo cáo và soát xét các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
593//GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Giấy mời số 550/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
Giấy mời số 532/GM-UBND Tham gia Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2021
Giấy mời số 534/GM-UBND Hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Giấy mời số 519/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Giấy mời số 520/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 518/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021
Giấy mời số 517/GM-UBND Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19
Giấy mời số 514/GM-UBND Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Giấy mời số 510/GM-UBND Làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Đề án phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời số 482/GM-UBND Họp nghe Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng BTB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

ĐĂNG NHẬP