Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số199/GM-UBND Hội nghị trực tuyến thúc đảy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
Giấy mời số 196/GM-UBND Họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh
Giấy mời số 188/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TN,TN và NĐ giai đoạn 2015-2020"
Giấy mời số 156/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR, Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021
Giấy mời số 136/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021
Giấy mời số 133/GM-UBND Họp thống nhất việc mở rộng địa điểm đào tạo tại huyện Kỳ Anh của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
Giấy mời số 127/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
Giấy mời số 115/GM-UBND Kiểm tra, xem xét đề xuất điều chỉnh dự án Nhà máy nước và Hệ thống cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê
Giấy mời số 110/GM-UBND Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Giấy mời số 99/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020
Giấy mời số 95/GM-UBND Tập huấn cho nữ đại biểu và nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Giấy mời số 97/GM-UBND Làm việc với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vigroup
Giấy mời số 98/GM-UBND Kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh
Giấy mời số 93/GM-UBND V/v làm việc với Tổng Công ty phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Giấy mời số 96/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Giấy mời số 94/GM-UBND Họp nghe nội dung triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”
Giấy mời số 85/GM-UBND Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 và phương hướng năm 2021
Giấy mời số 82/GM-UBND Họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy mời số 78/GM-UBND Đi kiểm tra các khu vực quặng thạch anh dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Giấy mời số 76/GM-UBND Họp nghe kết quả và thống nhất xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan đến đất đai

ĐĂNG NHẬP