Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời 160/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 157/GM- UBND Họp Ban tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2017
Giấy mời 154/GM-UBND Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Giấy mời số 153/GM-UBND Họp bàn về các nội dung đề xuất bổ sung đối tượng, định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Giấy mời 151/GM-UBND Họp nghe đề xuất dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành huyện Nghi Xuân
Thông báo 150/TB-UBND Hoãn họp nghe báo cáo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của các đơn vị thủy nông và phương án xử lý việc xây dựng định mực KTKT quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Giấy mời 149/GM-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh)
Giấy mời 149/GM-UBND Họp nghe báo cáo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của các đơn vị thủy nông và phương án xử lý việc xây dựng định mực KTKT quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Giấy mời 147/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, phục hồi sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện Lộc Hà
Giấy mời số 145/GM-UBND Họp thống nhất kết quả rà soát, đánh giá huyện nghèo giai đoạn 2016-2020
Giấy mời số 146/GM-UBND Dự khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 tại Hà Tĩnh năm 2017
Giấy mời 144/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động quản lý sau đầu tư đối với các công trình cấp nước tập trung
Giấy mời số 05/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017
Giấy mời số 143/GM-UBND Họp nghe thực hiện nhiệm vụ và Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giấy mời số 142/GM-UBND Làm việc với Tập đoàn PUTMAN.S.A - Vương quốc Bỉ
Giấy mời số 141/GM-UBND Hội nghị trực tuyến quán triệt phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
Giấy mời số 140/GM-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế
Giấy mời số 139/GM-UBND Làm việc với Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Giấy mời số 138/GM-UBND Dự họp Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Giấy mời số 135/GM-UBND Họp nghe “Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại”
Giấy mời 137/GM-UBND Họp Ban Tổ chức Lễ hội khai trương mua du lịch biển năm 2017

ĐĂNG NHẬP