Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời 54/GM-BCĐ Dự họp nghe và thảo luận về việc thực hiện quyết định 77/2014/QĐ-UBND và dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời 334/GM-UBND Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
Giấy mời 328/GM-UBND Tọa đàm về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
Giấy mời 331/GM-UBND Họp nghe đề cương chi tiết "Đề án phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"
Giấy mời 330/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác của Ban cơ yếu Chính phủ về kiểm tra đánh giá tình hình ứng dụng Chữ ký số trong cơ quan nhà nước
Giấy mời số 320/GM-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác thanh niên
Giấy mời 327/GM-UBND Họp nghe " Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại"
Giấy mời số 326/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
323/GM-UBND Làm việc với Cơ quan xúc tiến đầu tư Singapore, Quỹ đầu tư hạ tầng Châu Á và các nhà đầu tư
322/GM-UBND Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh
324/GM-UBND Họp thống nhất một số nội dung về Quy định quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư công
11/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017
Giấy mời 319/GM-UBND Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
Giấy mời 318/GM-UBND Họp nghe đề xuất Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài đoạn từ đường Trần Phú đến đường Hàm Nghi
Giấy mời 317/GM-UBND Họp thống nhất phương án xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Giấy mời số 315/GM-UBND Làm việc với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về Dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn
Giấy mời số 309/GM-UBND Đi khảo sát xây dựng các điểm du lịch lưu trú và trải nghiệm nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân
Giấy mời 208/GM-UBND Kiểm tra và làm việc về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư bến cảng số 3, cảng Vũng Áng
Giấy mời 307/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác Viện Phát triển công nghệ và Giáo dục
Giấy mời số 306/GM-UBND Họp Ủy banh nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP