Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời 336/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời 335/GM-BCĐ Dự Hội nghị công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Giấy mời 334/GM-UBND V/v Hop Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh
Giấy mời số 333/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác của VP thường trực BCĐ389 Quốc gia về triển khai Kế hoạch 260/KH-VPTT ngày 17/7/2018 của VP thường trực BCĐ 389 Quốc gia
Giấy mời 330/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Giấy mời số 332/GM-UBND Làm việc với UBND huyện Lộc Hà về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Giấy mời 329/GM-UBND V/v hoãn họp theo Giấy mời số 324/GM-UBND về việc họp giao ban về công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Giấy mời 75/GM-UBND Dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh 7 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Giấy mời 328/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về một số nội dung liên quan đến cung cấp nước cho Công ty
Giấy mời 327/GM-UBND Họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Giấy mời 326/GM-UBND Kiểm tra công tác GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo QL15B, QL8 và Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển đoạn Nghi Xuân - Lộc Hà
Giấy mời 325/GM-UBND Về việc xác định giá tài sản trên khu đất thu hồi dự án tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO và xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương liên quan đến khu đất tại số 160 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời 324/GM-UBND Họp giao ban về công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Giấy mời số 323/GM-UBND Họp nghe báo cáo và thống nhất xử lý kiến nghị của UBND huyện Thạch Hà về sử dựng đất bãi tắm Thạch Hải
Giấy mời 321/GM-UBND Họp nghe báo cáo và thống nhất xử lý khiếu nại của Công ty Cổ phần Đa quốc gia - quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Giấy mời 319/GM-UBND Làm việc với kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành II
Giấy mời số 318/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Kế hoạch 320/KH-UBND Đón tiếp đoàn công tác Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam
Giấy mời 316/GM-UBND Kiểm tra địa điểm đề xuất quy hoạch Khu xử lý rác huyện Vũ Quang và Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
Giấy mời 314/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP