Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời 441/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017
Giấy mời số 439/GM-UBND Họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí đảo Xuân Giang 2 và vùng ven sông Lam từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân
Thông báo số 438/TB-UBND Hoãn họp nghe báo cáo kết quả rà soát, tham mưu xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai, khoáng sản (Theo Giấy mời số 427/GM-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh)
Giấy mời số 437/GM-UBND Họp nghe "Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh"
Giấy mời số 436/GM-UBND Về việc thay đổi thời gian họp tại Giấy mời số 428/GM-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh
Giấy mời 435/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Giấy mời 434/GM-UBND V/v tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 424/GM-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh
Thông báo 433/GM-UBND Hoãn cuộc Họp trực tuyến theo Giấy mời 424/GM-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017
Giấy mời số 431/GM-BCS Họp Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 430/GM-UBND Họp nghe "Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng bền vững, hiện đại"
Giấy mời 429/GM-UBND Hội thảo khởi động và họp Ban chỉ đạo (lần 1) Dự án Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (RALG)
Giấy mời 428/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả giám sát đánh giá thường niên 2017 dự án SRDP Hà Tĩnh
Giấy mời 427/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả rà soát, tham mưu xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai, khoáng sản
Giấy mời 426/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Trung ương rút kinh nghiệm bão số 10 và triển khai vụ trọng tâm PCTT khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Giấy mời 424/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017
Giấy mời 423/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Chính phủ "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
Tài liệu phục vụ cuộc họp kem theo Giấy mời 420/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017
Giấy mời 422/GM-UBND Dự lễ tôn vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2017
Giấy mời 421/GM-UBND Dự tổng duyệt Chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu
Giấy mời 420/GM-UBND Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017

ĐĂNG NHẬP