Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
462 /GM-UBND Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Giấy mời số 354/GM-UBND Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
354/GM-UBND Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
Giấy mời số 337/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
330/GM-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã
Giấy mời số 288/GM-UBND Họp nghe và thống nhất phương án xử lý về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác
Giấy mời số 250/GM-UBND Tham dự Lễ trao tặng máy kéo cho hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai
200/GM-UBND Tài liệu kèm theo GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR;Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2022
200/GM-UBND Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR;Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2022
189/GM-UBND Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
131/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Giấy mời số 67/GM-UBND Tham dự hội nghị trực tuyến diễn đàn quốc tế cấp cao về nông nghiệp
Giấy mời số 79/GM-UBND Làm việc với Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà
Giấy mời số 24/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Giấy mời số 29/GM-UBND Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Giấy mời số 16/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Giấy mời số 14/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng
Giấy mời số 681/GM-UBND Hội thảo trao đổi về các nội dung tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
674 /GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)
Giấy mời số 646/GM-UBND Dự Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

ĐĂNG NHẬP