Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 245/GM-UBND Kiểm tra thực địa Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời 243/GM-UBND Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án" Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020"
Giấy mời 242/GM-UBND Hội nghị triển khai xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
Giấy mời 240/GM-UBND Làm việc với kiểm toán Nhà nước Khu vực II
Giấy mời 239/GM-UBND Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương 6 tháng đầu năm 2017
Giấy mời 238/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả rà soát, tham mưu xử lý một số vụ việc tồn đọng
Giấy mời 237/GM-UBND Họp giao ban công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Giấy mời 236/GM-UBND Làm việc với Tổng công ty Dầu Việt Nam
Giấy mời 233/GM-UBND Làm việc với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương
Giấy mời số 232/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án BHXH toàn dân
Giấy mời số 231/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án triển khai các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2017
Giấy mời số 230/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Giấy mời số 229/GM-UBND Đi kiểm tra và làm việc với Chủ đầu tư về công tác phòng chống lụt bão, thu dọn lòng hồ Ngàn Trươi Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Giấy mời 228/GM-UBND Kiểm tra công tác bồi thường do sự cố môi trường đối với các đối tượng cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch
Kế hoạch226/KH-UBND Đón và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Giấy mời 225/GM-UBND Họp giao ban tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường
Giấy mời 224/GM-UBND V/v họp công tác quản lý, hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh
Giấy mời 221/GM-UBND Họp nghe báo cáo Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng Thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III
Giấy mời 219/GM-UBND Hoãn họp theo Giấy mời họp số 214/GM-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động và đầu tư xây dựng chợ; công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Giấy mời số 09/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017

ĐĂNG NHẬP