Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 234/GM-UBND ngày 18/6/2018 Làm việc thống nhất phương án giải quyết khó khăn, bất cập về cung ứng hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế
Giấy mời số 233/GM-UBND ngày 18/6/2018 Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam
Giấy mời số 232/GM-UBND ngày 18/6/2018 Họp nghe báo cáo và thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến đất đai
06/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
Kế hoạch 231/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Nam Định
Giấy mời 228/GM-UBND Kiểm tra và làm việc về khiếu nại của ông Trần Anh, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời 226/GM-UBND Họp giải quyết các vấn đề liên quan việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Giấy mời 225/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II
Giấy mời 224/GM-UBND Làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Giấy mời 223/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời 222/GM-UBND Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Đề án Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Giấy mời 220/GM-UBND Kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng
Giấy mời số 219/GM-UBND Họp nghe Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Giấy mời 218/GM-UBND Họp triển khai Kế hoạch số 178/KH-UBND và Đề cương Đề án sáp nhập xã
Giấy mời 217/GM-UBND Họp nghe phương án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời số 215/GM-UBND Họp nghe Dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Giấy mời số 214/GM-UBND Họp nghe Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp
Giấy mời số 213/GM-UBND Dự Lễ dâng hương, báo công tại khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
Giấy mời số 212/GM-UBND Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Giấy mời 211/GM-UBND Họp nghe báo cáo về hồ sơ bồi thường đối với đối tượng nuôi trồng thủy sản tại huyện Nghi Xuân

ĐĂNG NHẬP