Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 413/GM-UBND Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin
Giấy mời số 10/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018
Giấy mời số 410/GM-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Đức Thọ
Giấy mời số 409/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II
Giấy mời số 407/GM-UBND Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và phương án thiết kế Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 1)
Giấy mời số 405/GM-UBND Dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giấy mời số 401/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An
Giấy mời số 404/GM-UBND Tham dự Hội nghị tọa đàm, gặp mặt giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Doanh nghiệp, doanh nhân năm 2018
Giấy mời số 403/GM-UBND V/v thay đổi thời gian họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời 402/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy VI năm 2018
Giấy mời 400/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời 399/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả giám sát đánh giá thường niên năm 2018 Dự án SRDP Hà Tĩnh
Giấy mời 397/GM-UBND Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế
Giấy mời số 396/GM-UBND Hội nghị giới thiệu chương trình Trung tâm điều hành cấp tỉnh và các giải pháp đồng bộ để xây dựng đô thị thông minh
Giấy mời số 393/GM-UBND Họp Ban chỉ đạo dự án "Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Hà Tĩnh" năm 2018
Giấy mời số 394/GM-UBND Họp Ban chỉ đạo Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được" tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An (lần thứ 2)
Giấy mời số 390/GM-UBND Kiểm tra và làm việc với Công ty TNHH Growbest
Giấy mời số 386/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)
Giấy mời số 385/GM-UBND Họp trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2018, xây dựng kế hoạch 2019
Giấy mời 384/GM-UBND Dự Hội nghị “Hợp tác phát triển Thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XI”

ĐĂNG NHẬP