Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 144/TB-UBND Hoãn họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
Thông báo 143/TB-UBND Hoãn Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Giấy mời số 141/GM-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh)
Giấy mời 142/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị chạy thử lò cao số 2
Giấy mời số 141/GM-UBND Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Giấy mời 140/GM-UBND Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
Kế hoạch 139/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
Giấy mời 138/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu
Giấy mời 137/GM-UBND Dự họp về phương án tuyển dụng giáo viên năm 2018
Giấy mời 136/GM-UBND Dự Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018
Giấy mời 35/GM-BCĐ Họp Ban chỉ đạo 1237 tỉnh triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ
Giấy mời 135/GM-UBND Làm việc với Giám đốc Văn phòng quốc gia IFAD Việt Nam
Kế hoạch 129/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương
Giấy mời 134/GM-UBND Dự họp công bố Kết luận thanh tra mỏ đá núi Nam Giới
Giấy mời 132/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản
Giấy mời số 130/GM-UBND Họp về tổ chức sản xuất tại các Dự án cá bơn, cá mú và tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
Giấy mời số 131/GM-UBND Họp xử lý kiến nghị của Hội đồng xác định nguyên nhân bệnh đạo ôn trên lúa Thiên Ưu 8 trong vụ Xuân năm 2017
Giấy mời 20/GM-BCS Dự ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2018-2021
Giấy mời 129/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
Giấy mời số 04/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
Giấy mời 126/GM-UBND Tham dự Tổng kết cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu - Sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới"

ĐĂNG NHẬP