Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời 113/GM-UBND Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư
Giấy mời 110/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời 105/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh
Giấy mời 108/GM-UBND Đi khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan đến xuất khẩu đá xây dựng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Giấy mời 107/GM-UBND Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017
Giấy mời 106/GM-UBND Dự họp nghe báo cáo Quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Giấy mời 103/GM-UBND Tham dự Hội nghị cơ cấu ngành Lâm nghiệp và triển khai chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
Giấy mời 59/GM-VPUB Họp các ngành liên quan về tiếp nhận tài sản; thực hiện việc cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm
Giấy mời 102/GM-UBND Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017
Giấy mời số 04/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017
Giấy mời số 100/GM-UBND Họp nghe "Đề án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới"
Giấy mời 101/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017
Giấy mời 99/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
Giấy mời số 98/GM-UBND Làm việc với Đoàn các nhà khoa học, chuyên gia Hoa Kỳ về môi trường và phát triển bền vững
Giấy mời 96/GM-UBND Dự họp Ban Chỉ đạo và tổ chức, Tổ giúp việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Giấy mời số 97/GM-UBND Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN
Thông báo số 94/GM-UBND Thông báo hoãn họp theo Giấy mời số 94/GM-UBND về việc kiểm tra và làm việc về các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Hà
Giấy mời số 93/GM- UBND Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
Giấy mời số 94/GM-UBND Kiểm tra và làm việc về các CCN trên địa bàn huyện Lộc Hà
Giấy mời số 91/GM-UBND Họp nghe báo cáo về dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP