Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 550/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
Giấy mời số 532/GM-UBND Tham gia Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2021
Giấy mời số 534/GM-UBND Hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Giấy mời số 519/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Giấy mời số 520/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 518/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021
Giấy mời số 517/GM-UBND Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19
Giấy mời số 514/GM-UBND Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Giấy mời số 510/GM-UBND Làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và Đề án phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời số 482/GM-UBND Họp nghe Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng BTB đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Giấy mời số 466/GM-UBND Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022
Giấy mời số 457/GM-UBND Dự họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Giấy mời số 451/GM-UBND Tham gia kiểm tra hoạt động các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Giấy mời số 442/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2017/NQ-NĐND
Giấy mời số 441/GM-UBND Làm việc nghe kết quả tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, tham mưu công tác quản lý sử dụng đất
Giấy mời số 439/GM-UBND Họp trực tuyến về kết quả xây dựng, hoàn thiện Đề án tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn tỉnh
Giấy mời số 434/GM-UBND Hội nghị “Xúc tiến tiêu thụ Bưởi Phúc Trạch, Hương Khê Hà Tĩnh”
Giấy mời số 432/GM-UBND Dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Giấy mời số 431/GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
Giấy mời số 430/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo các Đề án trình HĐND tỉnh và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

ĐĂNG NHẬP