Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 376/GM-UBND Họp nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó bão số 5 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Giấy mời số 373/GM-UBND Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn qua huyện Đức Thọ
Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời số 373/GM-UBND ngày 21/9/2020 Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn quan huyện Đức Thọ
Giấy mời số 374/GM-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh v/v làm việc với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lộc Hà
Giấy mời số 372/GM-UBND Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”
Giấy mời số 369/GM-UBND Họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (lưu vực sông La - Lam)
Giấy mời số 370/GM-UBND Dự Hội thảo khởi động Xây dựng bản đồ đầu tư Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời số 367/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Giấy mời số 361/GM-UBND Đối thoại với công dân khiếu kiện liên quan giải tỏa hành lang Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Hà Tĩnh
Giấy mời số 358/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức
Giấy mời số 355/GM-UBND Hội thảo về giải pháp nhân rộng các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn
Giấy mời số 347/GM-UBND Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác hỗ trợ hải sản tẩm ướp
Giấy mời số 339/GM-UBND Họp nghe kết quả và thống nhất xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan đến đất đai, xử lý tài sản công
Giấy mời số 340/GM-UBND Họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh tổng thể dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, công tác bồi thường GPMB và tiến độ thực hiện Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Giấy mời số 343/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
Giấy mời số 334/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020
Giấy mời số 332/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021
Giấy mời số 330/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
Giấy mời số 335/GM-UBND Họp nghe tiến độ thi công và xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB dự án ĐZ 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng, đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh
Giấy mời số 338/GM-UBND Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm

ĐĂNG NHẬP