Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 522/GM-UBND Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
Giấy mời 521/GM-UBND Họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc đào tạo chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất Dự án Nuôi tôm của Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ Việt Anh
Giấy mời 520/GM-UBND Họp triển khai một số nội dung bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường cho các đối tượng
Giấy mời số 519/GM-UBND Họp nghe báo cáo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển Báo chí
Giấy mời Số 518/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Giấy mời 517/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP
Giấy mời 516/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2017
Giấy mời 515/GM-UBND Họp rà soát chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Hương Sơn 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Giấy mời 514/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 12/2017
Thông báo 513/TB-UBND Điều chỉnh thời gian Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030
Giấy mời 512/GM-UBND Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017
Giấy mời 511/GM-UBND Họp nghe phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành Y tế giai đoạn 2017 - 2019
Giấy mời 510/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Giấy mời 509/GM-UBND Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030
Giấy mời số 508/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 506/GM-UBND Kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Chợ Huyện (Chợ mới), thị trấn Hương Khê
Giấy mời 507/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
Giấy mời 505/GM-UBND Tham dự Tập huấn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Giấy mời số 504/GM-UBND Họp nghe báo cáo khảo sát dự kiến thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn FLC và việc ban giao các dự án ngành nông nghiệp
Giấy mời 502/GM-UBND Tổng duyệt chương trình Khai mạc Lễ Hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp

ĐĂNG NHẬP