Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 15/02/2019 Kiểm tra thực địa và làm việc về các nội dung liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Huy
Giấy mời số 51/GM-UBND ngày 15/02/2019 Kiểm tra thực địa và làm việc về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 14/02/2018 của UBND tỉnh Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Giấy mời số 02/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
Giấy mời số 46/GM-UBND Họp nghe báo cáo công tác GPMB hồ chứa nước Rào Trổ
Giấy mời 45/GM-UBND Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Giấy mời 43/GM-UBND Đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và trồng cây đầu Xuân 2019
Giấy mời 42/GM-UBND Dự làm việc với Ngài Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu
Công điện số 01/CĐ-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Giấy mời 40/GM-UBND Họp nghe Dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời 38/GM-UBND Họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất, cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (GĐ1) của CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh và công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu
Giấy mời 39/GM-UBND Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc một số dự án trên địa bàn
Giấy mời 37/GM-UBND Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Giấy mời 36/GM-UBND Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Giấy mời 35/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ 389 Quốc gia
Giấy mời 34/GM-UBND Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về việc xử lý các tồn đọng, vướng mắc một số dự án trên địa bàn
Giấy mời 33/GM-UBND Làm việc với Công ty Liên doanh Conch Kawasaki để nghe báo cáo về đề xuất đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt rác và sản xuất điện năng trên địa bàn tỉnh
Giấy mời 32/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Giấy mời 30/GM-UBND Họp nghe báo cáo về Dự án cải tạo phục hồi môi trường, cảnh quan khu vực núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giấy mời 29/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019

ĐĂNG NHẬP