Quyết định số 465/QĐ-UBND
Thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh vượt cấp
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP