Góp ý dự thảo

Hiện nay, UBND tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND, Hệ thống Điều hành tác nghiệp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
1 Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến

ĐĂNG NHẬP