Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công văn 3873/UBND-TH V/v đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử
Kế hoạch số 13/KH-BATGT Ban An toàn giao thông tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa
Công văn 38/HĐTTCC V/v xây dựng đề cương tài liệu thi công chức năm 2016
Công văn 3756/UBND-VX1 ngày 05/8/2016 V/v tham mưu bổ sung các chỉ tiêu thu nhập thông tin về hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
Công văn số 3624/UBND-TH1 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/7/2016 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Công văn 3269/UBND-TH V/v đăng ký nội dung Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh
Công văn 3243/UBND-NL1 V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Công văn 3183/UBND-NL V/v xây dựng Đề án ổn định đời sống, tạo việc làm, khôi phục sản xuất thủy, hải sản,dịch vụ du lịch khu vực ven biển
2991/UBND-VX1 Về việc hoàn thành việc cập nhật thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công
Công văn 2965/UBND-VX V/v giao triển khai thực hiện công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 (Hỏa tốc)
2835/UBND-CNTT V/v yêu cầu ứng dụng chữ ký số và báo cáo theo nội dung Công văn 1500/UBND-CNTT
Công văn 2808/UBND-NL V/v tham mưu chính sách khôi phục sản xuất vùng ven biển (và mời họp lúc 10h ngày 21 tháng 6 năm 2016)
Công văn 2715/UBND-VX1 V/v thực hiện tốt Quy chế phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin
Công văn 2635/UBND-VX1 V/v tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh
Công văn 2595/UBND-TH V/v giao chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII
Công văn 2574/UBND-TH1 V/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại
Công văn 2474/UBND-CN1 V/v giao kiểm tra, rà soát diện tích các khu đất giới thiệu cho Công ty Cổ phần tập đoàn FLC khảo sát đầu tư
Chỉ thị 10/CT-UBND Về tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 09/CT-UBND V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

ĐĂNG NHẬP