Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 21/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tinh
Lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người dân khắc phục những khó khăn do mưa, lũ gây ra
5458/UBND-GT1 V/v giải ngân nguồn vốn xây dựng các công trình năm 2016 của huyện Nghi Xuân
Công điện số 20/CĐ-UBND Khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó khẩn cấp với bão số 7
Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 15/10/2016 Về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, bão Sarika
Công điện số 18/CĐ-UBND V/v chủ động đối phó với mưa, lũ
Công văn 5061/UBND-TH V/v đăng ký nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh
Công văn 4980/UBND-NL1 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
Công điện số 17/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và sản xuất vụ Đông năm 2016
Công điện số 16/CĐ-UBND V/v khẩn thương hoàn thành công tác kê khai, đánh giá, xác định thiệt hại do sự cố môi trường
Công văn 49/HĐTTCC V/v chuẩn bị địa điểm thi, dữ liệu thi cử cán bộ coi thi công chức năm 2016
Công điện số 15/CĐ-UBND V/v chủ động đối phó với mưa lũ và ATNĐ trên biển đông
Công văn 44452/UBND- NC V/v đề nghị tạo điều kiện cho Đoàn học tập kinh nghiệm thành lập Trung tâm hành chính công
Công điện số 14/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới 2016-2017
Chỉ thị số 12/CT-UBND V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Công văn 4128/UBND-CN1 V/v giao xử lý kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
Công văn 4091/UBND- NL V/v rà soát triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường tại một số vùng thuộc Thành phố Hà Tĩnh
Công văn 4058/UBND-NL V/v thay đổi địa điểm, mời dự tập huấn triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường
Công văn 4046/UBND-NL V/v mời tập huấn triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường
Công văn 3873/UBND-TH V/v đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

ĐĂNG NHẬP