Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 20/CĐ-UBND V/v triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
Công văn 6353/UBND-KT1 V/v giao trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Quyết định 61/QĐ-HĐBC V/v thành lập Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Công điện số 19/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão
Công văn 296/VP-CNTT V/v rà soát, cập nhật thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Công điện số 18/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả do bão số 10 năm 2017
Công điện số 17/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với bão số 10
Công văn số 5533/UBND-KT1 V/v triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Công điện số 16/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2017
Công văn số 5120/UBND-TH1 V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 và tháng 10/2017 của TT HĐND tỉnh
Công văn số 5095/UBND-NC1 V/v thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Thể lệ số 53/TL-BTC Cuộc thi "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017"
V/v phối hợp khảo sát và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Công điện số 15/CĐ-UBND Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa Hè Thu 2017
Công văn số 4746/UBND-KT1 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 2673/UBND-XD V/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc trình hồ sơ lên UBND tỉnh
Công điện số 14/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4(tên Quốc tế Sơn Ca)
v/v trả lời kiến nghị, phản ánh của công dân và rà soát, đề xuất bổ sung đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Công điện số 13/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả do bão số 02 năm 2017
Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 16/7/2017 V/v chủ động ứng phó với bão số 02 (tên quốc tế Talas)

ĐĂNG NHẬP