Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện 03/CĐ-UBND Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
Công văn 486/UBND-TH1 V/v danh sách cán bộ Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Chỉ thị số 02/CT-UBND V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Công văn số 527/UBND-TH1 V/v tổ chức trực báo cáo tình hình trong dịp Tết Mậu tuất 2018
Công điện số 02/CĐ-UBND Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống đói, rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
Công văn 471/UBND-NC V/v đảm bảo ANTT, ATGT cho các hoạt động cổ vũ Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam
Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Công điện số 01/CĐ-UBND V/v chỉ đạo công tác phòng, chống rét
Chỉ thị số 14/CT-UBND V/v thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên dan Mậu Tuất và các Lễ hội đầu Xuân 2018
Công văn 863/STP-BTTP V/v đăng tải danh sách cá nhân, tổ chức GĐTP
Công điện 25/CĐ-UBND V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
Công điện số 24/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018
Chỉ thị số 13/CT-UBND V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và sản xuất vụ Xuân năm 2018
Công văn 7750/UBND-VX V/v tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp huyện
Chỉ thị số 12/CT-UBND V/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018
Công điện số 23/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc
Công văn 316/VP-CNTT V/v tổng hợp kết quả thực hiện YKCĐ của UBND tỉnh và ứng dụng chữ ký số trong tháng 10/2017
Công điện số 22/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt
Công điện số 21/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 11 (Khanun)
Công văn số 6382/UBND-TH1 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị liên tịch thống nhất chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII

ĐĂNG NHẬP