Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện 11/CĐ-UBND V/v phòng cháy, chữa cháy rừng
Chỉ thị số 10/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phòng, chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam và các đối tượng gây hại vụ Hè Thu - Mùa 2018
Công văn số 2995/UBND-KGVX1 V/v tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Công điện 09/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân 2018 và sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2018
Chỉ thị số 07/CT-UBND Về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Công văn số 2665/UBND-TH1 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 28/4/2018 Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2018
Quyết định 36/ QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020,tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định 34/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 17/4/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công điện 08/CĐ-UBND V/v phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2018
Công điện số 07/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018
Quyết định 22/ QĐ-PCTT ngày 16/3/2018 Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai
Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công điện số 06/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo, nâng cấp các điểm được lựa chọn tham quan phục vụ Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu toàn quốc tại Hà Tĩnh
Kế hoạch hành động số 71/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
V/v cử cán bộ tiếp nhận thiết bị chữ ký số (Etoken) và tập huấn hướng dẫn sử dụng
Công văn 18/ĐKTGS Về việc thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hà Tĩnh
Quyết định 17/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 8/3/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Chủ tịch UBND tỉnh điện khen V/v hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân năm 2018

ĐĂNG NHẬP