Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
21CĐ-UBND Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân 2016
6222/UBND-TH Về việc phân công báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI
5446/UBND-TH Về việc đăng ký nội dung tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2015 và dự kiến nội dung các kỳ họp năm 2016
6158/UBND-VX Về việc dự Lễ Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du
6121/UBND-NL Về việc rà soát lại việc tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND
6103/UBND-VX Về việc đưa đón, hướng dẫn đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du
6028/UBND-VX1 Về việc lập danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và triển khai trong năm 2016
20CĐ-UBND Về việc tập trung tuyên truyền vận động công dân thực hiện việc đóng cửa chợ và xử lý dứt điểm các tồn tại ở chợ Huyện, thị xã Kỳ Anh
5012/UBND-NC Về việc phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
4956/UBND-VX Về việc quán triệt việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử
19/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ
5302/UBND-TH Về việc đăng ký và chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp HĐND cuối năm 2015, dự kiến nội dung trình HĐND tỉnh năm 2016
4342/UBND-TH1 V/v tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
385/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
17/CT-UBND Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới
52/BCĐ-NL1 Báo cáo số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đăng ký dạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và kết quả thẩm định dữ liệu Bộ chỉ số đánh giá 19 tiêu chí
3933-UBND-CN1 Tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
3886/ubnd-th1 Công văn 3886/UBND-TH1 ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

ĐĂNG NHẬP