Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công văn 2170/UBND-VX1 V/v thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/5/2016 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh
2109/UBND-NL1 V/v cử cán bộ tham gia huyến luyện tìm kiếm, cứu nạn đường biển năm 2016
Công điện số 12/CĐ-UBND V/v thực hiên các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm
Công điện số 10/CĐ-UBND V/v tiếp tục khẩn trương hỗ trợ ngư dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường
Công văn 1964/UBND-NC1 V/v ổn định cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
Nghị quyết 41/NQ-UBBC V/v công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
1791/UBND-NL1 V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1776/UBND-NL1 V/v tham mưu phương án hỗ trợ ngư dân Hà Tĩnh tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ
1775/UBND-NL1 V/v cung ứng gạo kịp thời cho ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp do cá chết bất thường
1771/UBND-NL V/v khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vấn đề liên quan đến việc hải sản chết bất thường
1766:UBND-NL V/v nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy, hải sản chết bất thường.
Công điện số 08/CĐ-UBND V/v phòng, trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ Xuân 2016
1691/UBND-GT Công văn 1691/UBND-GT ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh V/v cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra bảo vệ môi trường với các cơ sở khu vực khu kinh tế Vũng Áng.
Công văn 1633/UBND-NC1 V/v triển khai Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước
Công văn 1633/UBND-NC1 V/v triển khai Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước
1630/UBND-NC1 V/v cung cấp thông tin cho Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại Giao
Công văn 1552/UBND-NC1 V/v cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý CBCC, viên chức
Công điện số 07/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Quốc tế lao đông 1/5
1500/UBND-CNTT V/v ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản điện tử
Công văn 45/VP-CNTT V/v tổng hợp thực hiện Ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Ứng dụng chữ ký số quý I năm 2016

ĐĂNG NHẬP