Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 21/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 11 (Khanun)
Công văn số 6382/UBND-TH1 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị liên tịch thống nhất chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII
Công điện số 20/CĐ-UBND V/v triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
Công văn 6353/UBND-KT1 V/v giao trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Quyết định 61/QĐ-HĐBC V/v thành lập Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Công điện số 19/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão
Công văn 296/VP-CNTT V/v rà soát, cập nhật thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Công điện số 18/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả do bão số 10 năm 2017
Công điện số 17/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với bão số 10
Công văn số 5533/UBND-KT1 V/v triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Công điện số 16/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2017
Công văn số 5120/UBND-TH1 V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 và tháng 10/2017 của TT HĐND tỉnh
Công văn số 5095/UBND-NC1 V/v thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Thể lệ số 53/TL-BTC Cuộc thi "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017"
V/v phối hợp khảo sát và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Công điện số 15/CĐ-UBND Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa Hè Thu 2017
Công văn số 4746/UBND-KT1 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 2673/UBND-XD V/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc trình hồ sơ lên UBND tỉnh
Công điện số 14/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4(tên Quốc tế Sơn Ca)
v/v trả lời kiến nghị, phản ánh của công dân và rà soát, đề xuất bổ sung đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT

ĐĂNG NHẬP