Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 24/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018
Chỉ thị số 13/CT-UBND V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và sản xuất vụ Xuân năm 2018
Công văn 7750/UBND-VX V/v tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp huyện
Chỉ thị số 12/CT-UBND V/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018
Công điện số 23/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc
Công văn 316/VP-CNTT V/v tổng hợp kết quả thực hiện YKCĐ của UBND tỉnh và ứng dụng chữ ký số trong tháng 10/2017
Công điện số 22/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt
Công điện số 21/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 11 (Khanun)
Công văn số 6382/UBND-TH1 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị liên tịch thống nhất chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII
Công điện số 20/CĐ-UBND V/v triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
Công văn 6353/UBND-KT1 V/v giao trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Quyết định 61/QĐ-HĐBC V/v thành lập Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Công điện số 19/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão
Công văn 296/VP-CNTT V/v rà soát, cập nhật thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Công điện số 18/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả do bão số 10 năm 2017
Công điện số 17/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với bão số 10
Công văn số 5533/UBND-KT1 V/v triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Công điện số 16/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Hè thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2017
Công văn số 5120/UBND-TH1 V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 và tháng 10/2017 của TT HĐND tỉnh
Công văn số 5095/UBND-NC1 V/v thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP