Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 17/CĐ-UBND V/v chủ động ứng phó với bão số 4
Quyết định 74/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 14/8/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công điện số 16/CĐ-UBND V/v phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Hè Thu 2018
Công điện số 15/CĐ-UBND V/v tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ, cơn bão số 3 và chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ
Công điện số 14/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh)
Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 15/7/2018 V/v chủ động ứng phó với áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ
Công điện 12/CĐ-UBND Về việc tập trung chống hạn, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu 2018
Công điện 11/CĐ-UBND V/v phòng cháy, chữa cháy rừng
Chỉ thị số 10/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phòng, chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam và các đối tượng gây hại vụ Hè Thu - Mùa 2018
Công văn số 2995/UBND-KGVX1 V/v tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Công điện 09/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân 2018 và sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2018
Chỉ thị số 07/CT-UBND Về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Công văn số 2665/UBND-TH1 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018
Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 28/4/2018 Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2018
Quyết định 36/ QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020,tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định 34/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 17/4/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công điện 08/CĐ-UBND V/v phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2018
Công điện số 07/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018
Quyết định 22/ QĐ-PCTT ngày 16/3/2018 Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai

ĐĂNG NHẬP