Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Quyết định 36/ QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020,tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định 34/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 17/4/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Công điện 08/CĐ-UBND V/v phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2018
Công điện số 07/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018
Quyết định 22/ QĐ-PCTT ngày 16/3/2018 Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai
Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công điện số 06/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo, nâng cấp các điểm được lựa chọn tham quan phục vụ Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu toàn quốc tại Hà Tĩnh
Kế hoạch hành động số 71/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
V/v cử cán bộ tiếp nhận thiết bị chữ ký số (Etoken) và tập huấn hướng dẫn sử dụng
Công văn 18/ĐKTGS Về việc thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hà Tĩnh
Quyết định 17/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 8/3/2018 V/v triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Chủ tịch UBND tỉnh điện khen V/v hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân năm 2018
Công điện số 04/CĐ-UBND V/v chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Công điện 03/CĐ-UBND Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
Công văn 486/UBND-TH1 V/v danh sách cán bộ Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Chỉ thị số 02/CT-UBND V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Công văn số 527/UBND-TH1 V/v tổ chức trực báo cáo tình hình trong dịp Tết Mậu tuất 2018
Công điện số 02/CĐ-UBND Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống đói, rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
Công văn 471/UBND-NC V/v đảm bảo ANTT, ATGT cho các hoạt động cổ vũ Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam
Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

ĐĂNG NHẬP