Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường phòng, ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công văn số 5554/UBND-VX1 V/v tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Công điện số 15/CĐ-UBND V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Công văn số 5035/UBND-GT1 V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2020
Giấy mời số 276/GM-UBND Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Giấy mời số 274/GM-UBND Kiểm tra thực tế tại hiện trường
Giấy mời số 273/GM-UBND Ra mắt Hội quán chế biến thủy sản Kỳ Anh và khai mạc Gameshow truyền hình “OCOP LÀ GÌ?”
Quyết định số 72/QĐ-BCĐ896 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Quyết định số 71/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Chỉ thị số 09/CT-UBND Về đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 08/CT-UBND Về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020
Công điện số 13/CĐ-UBND Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện số 12/CĐ-UBND V/v tập trung chống hạn cây trồng vụ Hè Thu và phòng, chống cháy rừng năm 2020
Công văn số 4022/UBND-PC Về việc triển khai thực hiện nội dung kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo Báo cáo số 114/BC-MTTW-BTT
Công điện số 11/CĐ-UBND Tăng cường công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2020
Giấy mời số 222/GM-VP Họp trao đổi về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Giấy mời số 178/GM-UBND Họp nghe báo cáo xử lý các vướng mắc về hoạt động khai thác tại mỏ đất san lấp xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; tiến độ Dự án Xây dựng Trung tâm dịch vụ bảo hành, sửa chữa và cung cấp xe ô tô chính hãng
Giấy mời số 177/GM-UBND Làm việc với đồng chí Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT
Công điện số 10/CĐ-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2020
Công điện số 09/CĐ-UBND Về việc đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân 2020 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020

ĐĂNG NHẬP