Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công văn số 5120/UBND-TH1 V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 và tháng 10/2017 của TT HĐND tỉnh
Công văn số 5095/UBND-NC1 V/v thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Thể lệ số 53/TL-BTC Cuộc thi "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017"
V/v phối hợp khảo sát và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Công điện số 15/CĐ-UBND Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa Hè Thu 2017
Công văn số 4746/UBND-KT1 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 2673/UBND-XD V/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc trình hồ sơ lên UBND tỉnh
Công điện số 14/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4(tên Quốc tế Sơn Ca)
v/v trả lời kiến nghị, phản ánh của công dân và rà soát, đề xuất bổ sung đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Công điện số 13/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả do bão số 02 năm 2017
Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 16/7/2017 V/v chủ động ứng phó với bão số 02 (tên quốc tế Talas)
Về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân 2017
4274/UBND-NL2 V/v xin ý kiến về phương án quản lý quỹ đất sau thu hồi
Kế hoạch tập huấn số 181/VP-CNTT Sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm Hành chính công tỉnh
Quyết định 46/ QĐ-HĐGDQPAN ngày 29/6/2017 V/v Triệu tập cán bộ, công chức viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Quyết định Số 420 -QĐ/TU ngày 21/6/2017 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
Công điện số 10/CĐ-UBND V/v phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu 2017
Quyết định 42/QĐ-BCH V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hồ chứa nước Sông Rác, Kim Sơn và Thượng Sông Trí năm 2017
Quyết định 41/QD-BCH ngày 14/6/2017 V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công trình thủy lợi Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên năm 2017
Phương án 192/PA-UBND ngày 14/6/2017 Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

ĐĂNG NHẬP