Công điện, công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công điện số 06/CĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
Công điện số 01/CĐ ngày 17 tháng 2 năm 2022
Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh ngày 19 tháng 01 năm 2022 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/6/2021 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Giấy mời số 130/GM-UBND Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
Quyết định số 44/QĐ-BATGT Ban hành Quy chế phối hợp ứng phó thảm họa đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025
Công điện số 04/CĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
Chỉ thị số 02/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 29/12/2020 Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.
Công điện số 33/CĐ-UBND Về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi
Công điện số 31/CĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Công điện số 28/CĐ-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Công điện số 27/CĐ-UBND V/v tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ
Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 22/10/2020 V/v tập trung xử lý và khắc phục môi trường sau mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
Công điện số 26/CĐ-UBND V/v tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9
Quyết định số 98/QĐ-UBND Về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban phục vụ Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I
Quyết định số 97/QĐ-HĐĐGPH Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh
Công điện số 21/CĐ-UBND Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Công điện số 20/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường phòng, ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ĐĂNG NHẬP