Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
493/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII)

ĐĂNG NHẬP